Start et kor

Går du med en drøm om at starte dit eget Gospel Generation-kor? Har du allerede et gospelkor for børn og unge, som du kunne tænke dig blev en del af et større netværk?

Vi har 2 afdelinger af Gospel Generation, og vi vil gerne have flere søsterkor rundt omkring i landet. Som korleder er det en gave at have et netværk af kolleger at sparre med – og det er en fantastisk oplevelse, når vi samler korene, fx til Tivoli Gospel Festival, hvor vi flere gange har haft 100 børn på scenen.

Vi kan tilbyde nye korledere:

 • Vejledning i forbindelse med opstart af nyt kor
 • Forslag til basis-repertoire og opvarmningsøvelser
 • Pædagogiske og sangtekniske redskaber til korarbejdet
 • Hjælp til kommunikationsarbejde og PR
 • Mulighed for vikariering i hinandens kor
 • Mulighed for praktik hos en erfaren Gospel Generation-korleder inden opstart.

Hvad skal du gøre?

Kontakt os på mail@gospelgeneration.dk – så aftaler vi et møde, hvor vi kan tage en snak om opstart af din nye Gospel Generation-afdeling.

Gospel Generation ledes af Putri Dehn og Louise Kofoed.

Værdier og grundlag:

Gospel Generation er et korkoncept med udgangspunkt i gospelmusik for børn og unge og består af 3 aldersgrupper:

 • Gospel Generation MINI (3-5-år)
 • Gospel Generation KIDS (6-9 år)
 • Gospel Generation NEXT (10-18 år)

OBS: På Østerbro experimenterer vi i 2020 med nye aldersinddelinger og et nyt kor:

 • Gospel Generation MINI (3-5-år)
 • Gospel Generation KIDS (6-8 år)
 • Gospel Generation NEXT (9-14 år)
 • Gospel Generation XTRA (15-22 år)

Korene fungerer som individuelle kor af pædagogiske og sociale årsager og tager hver især udgangspunkt i den enkelte aldersgruppes udviklingstrin. Denne struktur giver børn helt fra skolestart til voksenliv et sted at blive styrket og få øget forståelse inden for områder som:

 • sociale færdigheder
 • fællesskab
 • musikalsk udtryk
 • basal viden om kroppens fysik og sangteknik, m.m.

Korene har hvert deres repertoire. Der er sange på repertoiret, som er gennemgående på tværs af afdelinger og aldersgrupper. Det giver mulighed for at korene kan synge sammen ved træf o.lign.

Du behøver ikke have alle 3 (4) aldersgrupper repræsenteret for at have en Gospel Generation-afdeling. Du kan sagtens starte med fx er ungdomskor og så se, om der kan bygges videre ud fra det.

Gospel Generation skal være med til at give en hel generation en øget forståelse for de kristne værdier og give dem et tilhørsforhold, en baggrund og et grundlag, de altid kan vende tilbage til.

Vi har religionsfrihed i korene og respekterer, at vores sangere kommer fra mange forskellige baggrunde. Som korledere kan vi stå inde for de kristne værdier og troen på Jesus.

Musikalsk og pædagogisk faglighed

Gospel Generation er forbundet med høj standard både på det musiske og pædagogiske. Vi kræver ikke en konservatorieuddannelse inden for korledelse for nye korledere, men vi ser gerne, at du som korleder har kendskab til Complete Vocal Technique eller en lignende sangteknisk tilgang.

Det er vigtigt for os, at der bruges en anerkendende og positiv pædagogik i Gospel Generation. Vi driver kor, hvor alle kan være med, og vi ønsker at opbygge selvtillid og selvværd hos vores sangere.

Det er muligt at være i praktik hos en Gospel Generation-korleder inden opstart af nyt kor.